Odluke o prijemu u radni odnos na određeno vrijeme do godine dana, do polovice punog radnog vremena