Opremanje operacijske sale unutar Službe za kirurške djelatnosti