Polugodišnja nabava lijekova za kemoterapiju do sklapanja Ugovora zajedničke nabave UP.