Popravak centralnog klima uređaja Daikin, sn EWYQ064BAWP u sali za koronarografije