Posebno skupi i ostali lijekovi I, Potrošni materijal za patologiju i citologiju, Oprema za integriranu ginekološku operacijsku dvoranu