Potpisan novi ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost