Potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku – ponovljena grupa 3.