Poziv kandidatima – provjera znanja, viši stručni savjetnik za EU fondove