Naziv investicije: Nabava pokretnog rtg uređaja za potrebe epidemije koronavirusom COVID-19