Naziv investicije: Adaptacija pristupnog puta i ulaza u zgradu Odjela za patologiju i citologiju