Redovno servisiranje i održavanje uređaja za demineralizaciju vode u kliničkom laboratoriju, bolničkoj ljekarni i kotlovnici