UZV uređaj za potrebe Odjela za kliničku radiologiju