Završna konferencija projekta “Kraći put do zdravlja” 11. 12. 2019.