1. Predmet nabave: Nabava usluge edukacije za znakovni jezik – 2 osobe korisnika