73. Nadogradnja BIS-a funkcionalnošću razmjene podataka s CUS-om