Opremu u sklopu projekta NeurNet dobile bolnice u Slavonskom Brodu i Vukovaru