Plan trajnog stučnog usavršavanja za medicinske sestre/tehničare za 2024. godinu