Plan trajnog stučnog usavršavanja za medicinske sestre/tehničare, primalje za 2024. godinu