Popravak sonde RIC5-9A-RS na UZV uređaju GE Healthcare Voluson S6, ser.br.001145