Novosti

09/11/2022

Otopine za ispiranje rana

Rok za dostavu ponude: 16.11.2022. godine do 09:00 sati. E-mail adresa na kojoj se može preuzeti Poziv na dostavu ponuda: nabava@bolnicasb.hr Zapisniko pregledu i ocjeni ponuda, Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude JN-36-22.
09/11/2022

Potrošni materijali za i.v. terapiju

Rok za dostavu ponude: 16.11.2022. godine do 08:00 sati. E-mail adresa na kojoj se može preuzeti Poziv na dostavu ponuda: nabava@bolnicasb.hr Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude JN-29-22.
24/10/2022

Potrošni materijal za hemodijalizu

Naručitelj je, na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, poslao na objavu postupak javne nabave: Potrošni materijal za hemodijalizu, Evidencijski broj nabave: 28/22. Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu svu dokumentaciju predmetnog postupka javne nabave preuzeti pristupom u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske na adresi:  https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
24/10/2022

Lijekovi 3 (ostali lijekovi)

Naručitelj je, na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, poslao na objavu postupak javne nabave:Lijekovi 3 (ostali lijekovi), Evidencijski broj nabave: 27/22. Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu svu dokumentaciju predmetnog postupka javne nabave preuzeti pristupom u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske na adresi:  https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
24/10/2022

Infuzijske otopine

Naručitelj je, na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, poslao na objavu postupak javne nabave: Infuzijske otopine  , Evidencijski broj nabave: 26/22. Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu svu dokumentaciju predmetnog postupka javne nabave preuzeti pristupom u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske na adresi:  https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
07/10/2022

Elektrokirurška olovka Force Triverse FT 3000

Obavijest o odabiru i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Elektrokirurška olovka Rok za dostavu ponude: 12.10.2022. godine do 10:00 sati. E-mail adresa na kojoj se može preuzeti Poziv na dostavu ponuda: nabava@bolnicasb.hr
03/10/2022

Potrošni materijali za plastičnu kirurgiju

Naručitelj je, na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, poslao na objavu postupak javne nabave: Potrošni materijali za plastičnu kirurgiju, Evidencijski broj nabave: 25/22. Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu svu dokumentaciju predmetnog postupka javne nabave preuzeti pristupom u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske na adresi:  https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
03/10/2022

Priprema citostatika

Naručitelj je, na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, poslao na objavu postupak javne nabave: Priprema citostatika, Evidencijski broj nabave: 24/22. Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu svu dokumentaciju predmetnog postupka javne nabave preuzeti pristupom u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske na adresi:  https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
03/10/2022

Potrošni materijal za sterilizaciju

Naručitelj je, na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, poslao na objavu postupak javne nabave: Potrošni materijal za sterilizaciju, Evidencijski broj nabave: 23/22. Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu svu dokumentaciju predmetnog postupka javne nabave preuzeti pristupom u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske na adresi:  https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
23/09/2022

Laringoskop

Obavijest o odabiru i Zapisnik o preglegu i ocjeni ponuda JN-86-22. Rok za dostavu ponude: 28.09.2022. godine do 10:00 sati. E-mail adresa na kojoj se može preuzeti Poziv na dostavu ponuda: nabava@bolnicasb.hr