Odluka o izboru kandidata za spec. usavršavanje-klinička radiologija