Odluka o izboru – pomoćni radnik na uređenju kruga