EU projekt: Sanacija odjela rehabilitacije, reumatologije i dijela stare zgrade poliklinike Opće bolnice Slavonski Brod