Naziv investicije: Opremanje Jedinice intenzivnog liječenja (JIL) za COVID-19 pacijente